آقای دکتر محمود وهابی

 • استان : آربایجان شرقی
 • تخصص : مدرس و متخصص عنبیه شناسی
 • تلفن : 09143124608
 • تلفن همراه : 09143124608
 • آدرس : آربایجان شرقی_تبریز

آقای محمدرضا خنجری

 • استان : گلستان
 • تخصص : پرستار و متخصص عنبیه شناسی
 • تلفن : 09113732448
 • تلفن همراه : 09113732448
 • آدرس : استان گلستان

آقای دکتر محسن انصاری

 • استان : کهگیلویه و بویر احمد
 • تخصص : مدرس و متخصص عنبیه شناسی
 • تلفن : 09129177511
 • تلفن همراه : 09129177511
 • آدرس : کهگیلویه و بویر احمد

آقای دکتر هاشمی

 • استان : خوزستان
 • تخصص : مدرس و متخصص عنبیه شناسی
 • تلفن : 09020010987
 • تلفن همراه : 09020010987
 • آدرس : خوزستان

آقای دکتر تقی زاده

 • استان : فارس
 • تخصص : متخصص و مدرس عنبیه
 • تلفن : 09177310487
 • تلفن همراه : 09177310487
 • آدرس : استان فارس